NameGrößeArtikelnr.Preis in EURO
Amphotericin B (Fungizone), 250 µg/ml 50 x 1 ml BS-AB17.01001 169,90 €
  50 x 5 ml BS-AB17.01005 219,90 €
  50 ml BS-AB17.01050 29,90 €
  100 ml BS-AB17.01100 49,90 €
Amphotericin B (Fungizone), Pulver 50 mg BS-AB17.01050P 39,90 €
  100 mg BS-AB17.01100P 69,90 €
Amphotericin B (Fungizone) wasserlöslich, Pulver 25 mg BS-AB17.01225P 134,90 €
  50 mg BS-AB17.01250P 219,90 €
Bacitracin, Pulver 10 g BS-AB17.02010P 99,90 €
  25 g BS-AB17.02025P 184,90 €
Hygromycin B (50 mg/ml) 20 ml BS-AB17.08020 169,90 €
  100 ml BS-AB17.08100 799,90 €
Hygromycin B, Pulver 50 mg BS-AB17.08050P 69,90 €
  1 g BS-AB17.08100P 299,90 €
Gentamycin (Sulphat), 10 mg/ml 50 x 1 ml BS-AB17.03001 129,90 €
  50 x 5 ml BS-AB17.03005 199,90 €
  50 ml BS-AB17.03050 29,90 €
  100 ml BS-AB17.03100 54,90 €
Gentamycin (Sulphat), 50 mg/ml 50 x 1 ml BS-AB17.13001 244,90 €
  50 x 5 ml BS-AB17.13005 494,90 €
  50 ml BS-AB17.13050 144,90 €
  100 ml BS-AB17.13100 199,90 €
Gentamycin (Sulphat), Pulver 1 g BS-AB17.03001P 79,90 €
  10 g BS-AB17.03010P 559,90 €
  25 g BS-AB17.03025P 1.109,90 €
Kanamycin (Sulphat), 5 mg/ml 50 x 1 ml BS-AB17.04001 169,90 €
  50 x 5 ml BS-AB17.04005 579,90 €
  50 ml BS-AB17.04050 39,90 €
  100 ml BS-AB17.04100 64,90 €
Kanamycin (Sulphat), 10 mg/ml 50 x 1 ml BS-AB17.14001 289,90 €
  50 x 5 ml BS-AB17.14005 849,90 €
  50 ml BS-AB17.14050 54,90 €
  100 ml BS-AB17.14100 99,90 €
Kanamycin (Sulphat), 50 mg/ml 50 x 1 ml BS-AB17.15001 569,90 €
  50 x 5 ml BS-AB17.15005 1.990,90 €
  50 ml BS-AB17.15050 199,90 €
  100 ml BS-AB17.15100 359,90 €
Kanamycin (Sulphat), Pulver 10 g BS-AB17.04010P 89,90 €
  50 g BS-AB17.04050P 319,90 €
Minocyclin, 0,5 mg/ml 50 ml BS-AB17.05050 89,90 €
  100 ml BS-AB17.05100 169,90 €
Neomycin (Sulphat), 10 mg/ml 50 ml BS-AB17.06050 24,90 €
  100 ml BS-AB17.60100 39,90 €
Neomycin (Sulphat), Pulver 10 g BS-AB17.06010P 54,90 €
  25 g BS-AB17.06025P 99,90 €
  100 g BS-AB17.06100P 169,90 €
Geneticin G418, 50 mg/ml 20 ml BS-AB17.16020 79,90 €
  100 ml BS-AB17.16100 299,90 €
Geneticin G418, Pulver 1 g BS-AB17.16001P 59,90 €
  5 g BS-AB17.16005P 259,90 €
  10 g BS-AB17.16010P 429,90 €
Penicillin/Streptomycin 50 x 1 ml BS-AB17.07001 194,90 €
  50 x 5 ml BS-AB17.07005 229,90 €
  50 ml BS-AB17.07050 7,40 €
  100 ml BS-AB17.07100 11,40 €
Pen/Strep/Fungi Mix 50 x 1 ml BS-AB17.07301 229,90 €
  50 x 5 ml BS-AB17.07305 289,90 €
  50 ml BS-AB17.07350 13,40 €
  100 ml BS-AB17.07300 19,90 €
Penicillin G (Kaliumsalz), Pulver 25 g BS-AB17.08025P 99,90 €
  100 g BS-AB17.08000P 194,90 €
Streptomycin (Sulphat), Pulver 25 g BS-AB17.11025P 34,90 €
  50 g BS-AB17.11050P 54,90 €
  100 g BS-AB17.11000P 89,90 €
Polymyxin B (Sulphat), 10.000 Units/ml 50 ml BS-AB17.09050 44,90 €
Tiamutin (Tiamulin), 1 mg/ml 50 x 1 ml BS-AB17.12001 284,90 €
  50 x 5 ml BS-AB17.12005 2299,90 €
  50 ml BS-AB17.12050 529,90 €
  100 ml BS-AB17.12100 749,90 €
Zeocin, 100 mg/ml 10 ml BS-AB17.28010 579,90 €